นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.kaomailanna.com ซึ่งอยู่ในความดูแลของ เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท และดำเนินการจัดทำ “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ www.kaomailanna.com โดย เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้

• เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท ดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด

• การเผยแพร่ข้อมูลหรือการแบ่งปันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

• เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะใช้ดำเนินการกับ www.kaomailanna.com และ , หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมนเนม www.kaomailanna.com หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท จะดำเนินการแจ้งผู้ใช้ทันทีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

• เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ IP Address, Browser, Domain name, เวลาที่เยี่ยมชม,​ การใช้บริการก่อนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ www.kaomailanna.com เนื้อหาที่รับชม และประสบการณ์ของผู้ใช้ภายในเว็บ www.kaomailanna.com

• ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ชื่อ , นามสกุล , อีเมล , หมายเลขโทรศัพท์

• www.kaomailanna.com ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หากผู้ใช้เห็นว่าไม่สมควร และไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้สามารถยกเลิกได้ทันทีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

• www.kaomailanna.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับ การยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น

• ในกรณีที่ www.kaomailanna.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ www.kaomailanna.com จะกำหนดให้บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความ ปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาดนอกเหนือจากกิจกรรมของ www.kaomailanna.com เท่านั้นสิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล www.kaomailanna.com จึงกำหนดกฎและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล โดยการใช้ Secure Socket (SSL) Protocal เข้ามาใช้ในการรับส่งข้อมูลการใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ www.kaomailanna.com ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ลงไปในระบบของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ www.kaomailanna.com สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือ ทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อนการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ www.kaomailanna.com อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว www.teemanabooks.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ที่อยู่ : 1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด บ้านกลาง เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 053-481-201 , 086-428-7481

อีเมล : service@kaomailanna.com